St. Paul's University

Sinds 2007 heeft St. Paul's University de universitaire status. Vóór die tijd heette deze onderwijsinstelling St. Paul's United Theological College. Sinds 1903 leidt deze instelling aanstaande predikanten op voor diverse kerken in Centraal- en Oost-Afrika, aanvankelijk voor de Anglicaanse en Presbyteriaanse Kerk, de Methodisten en later ook voor de Hervormde Kerk van Oost-Afrika (Reformed Church of East Africa). De National Council of Churches of Kenya is sinds 1993 een officiële partner van St. Paul's University. Het internationale en interkerkelijke karakter van St. Paul's University maakt deze universiteit tot een strategisch en hoogwaardig opleidingsinstituut dat invloedrijke Afrikaanse predikanten heeft opgeleid.