Home » Wat wij doen » Academische contacten

Studeren aan St. Paul's University

Geïnteresseerde Nederlandse studenten kunnen voor bepaalde tijd aan St. Paul's University studeren. St. Paul's University biedt de mogelijkheid om een programma te volgen dat is toegesneden op de persoonlijke wensen van buitenlandse studenten. De voertaal is Engels. Serving St. Paul's is bereid om, zo mogelijk, Nederlandse studenten in contact te brengen met St. Paul's University.

Benoeming

Per 1 augustus 2010 werd dr. T.E. van Spanje door St. Paul's University in Nairobi-Limuru (Kenia) benoemd tot bijzonder gasthoogleraar ('visiting profesor').

St. Paul's University

Sinds 2007 heeft St. Paul's University de universitaire status. Vóór die tijd heette deze onderwijsinstelling St. Paul's United Theological College. Sinds 1903 leidt deze instelling aanstaande predikanten op voor diverse kerken in Centraal- en Oost-Afrika, aanvankelijk voor de Anglicaanse en Presbyteriaanse Kerk, de Methodisten en later ook voor de Hervormde Kerk van Oost-Afrika (Reformed Church of East Africa). De National Council of Churches of Kenya is sinds 1993 een officiële partner van St. Paul's University. Het internationale en interkerkelijke karakter van St. Paul's University maakt deze universiteit tot een strategisch en hoogwaardig opleidingsinstituut dat belangrijke Afrikaanse predikanten heeft opgeleid.