Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

Stichting Serving St. Paul's (Kenia) sponsort studenten van St. Paul's University (Nairobi-Limuru) én ondersteunt mensen die bij deze christelijke universiteit betrokken zijn of in de nabije omgeving wonen. Op ongeveer 25 km van Nairobi (hoofdstad van Kenia in Oost-Afrika) ligt het dorp Limuru. Vlakbij dit dorp ligt de main campus van St. Paul's University. De universiteit heeft grote invloed op kerk en maatschappij in Oost- en Centraal-Afrika.

Lees wat Stichting Serving St. Paul's doet en hoe u/jij daarbij betrokken kunt worden!

 

 A Christian University for Global Service

(slogan St. Paul's University)

 

Enkele kenmerken van Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

  • Strategisch opereren door aan te sluiten bij een invloedrijke universiteit met uitgebreid netwerk

  • Nauwkeurig overleg met deskundigen ter plaatse

  • Relatief kleine investeringen met maximaal te verwachten effect

  • Vooral kleinschalige, diaconale projecten

  • Evenwicht tussen structurele en incidentele hulp

  • Al 25 jaar goede en rechtstreekse contacten met St. Paul's University

  • Geen geld 'aan de strijkstok'

  • Bescheiden algemene kosten

  • Zoveel mogelijk terugkoppeling naar de sponsors

  • Verkoop van zo mogelijk fairtradeproducten ten behoeve van de projecten