Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

Stichting Serving St. Paul's (Kenia) assisteert St. Paul's University (Nairobi-Limuru) door het sponsoren van studenten én het ondersteunen van mensen die bij deze christelijke universiteit betrokken zijn of in de nabije omgeving wonen. Op ongeveer 25 km van Nairobi (hoofdstad van Kenia in Oost-Afrika) ligt het dorp Limuru. Vlakbij dit dorp ligt de main campus van St. Paul's University. De universiteit heeft grote invloed op kerk en maatschappij in Oost- en Centraal-Afrika.

Lees wat Stichting Serving St. Paul's doet en hoe u/jij daarbij betrokken kunt worden!

 

 A Christian University for Global Service

(slogan St. Paul's University)

 

Enkele kenmerken van Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

  • Strategisch opereren door aan te sluiten bij een invloedrijke universiteit met uitgebreid netwerk

  • Nauwkeurig overleg met deskundigen ter plaatse

  • Relatief kleine investeringen met maximaal te verwachten effect

  • Vooral kleinschalige, diaconale projecten

  • Evenwicht tussen structurele en incidentele hulp

  • Al twintig jaar goede en rechtstreekse contacten met St. Paul's University

  • Geen geld 'aan de strijkstok'

  • Bescheiden algemene kosten

  • Zoveel mogelijk terugkoppeling naar de sponsors

  • Verkoop van zo mogelijk fairtradeproducten ten behoeve van de projecten