Home » Wat wij doen » Diaconale hulp » Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Projecten waaraan giften in de afgelopen jaren werden besteed. Er wordt doorgelinkt naar actuele vervolgprojecten.


102 Hulp medische kosten algemeen

In de loop van de jaren heeft het steunfonds mensen, verbonden aan St. Paul’s University, financieel geholpen in tijden van ziekte. Zo werd een docent van SPU gesteund in verband met medische kosten in het gezin. 

Dit project wordt voortgezet onder Project 110. Voor spoedgevallen is een fonds in Kenia beschikbaar (Project 101).


103, 108 en 112 Ondersteuning enkele gezinnen

Rondom St. Paul's University wonen diverse arme gezinnen. Door allerlei onvoorziene omstandigheden zitten sommige gezinnen helemaal aan de grond. Soms moet er acute hulp worden geboden (eten, schoenen en kleding, bijdrage medische kosten). Deze kleinschalige hulp is soms van groot belang.

We zetten dit project voort als Project 117.


Dit project gaat verder als Project 115.

104 Microkrediet en giften

Voor veel mensen zijn de levensomstandigheden heel moeilijk. Sommigen beseffen dat zij door middel van een geldlening of gift een eigen bedrijfje of handeltje kunnen opzetten. Op deze manier kunnen zij op bescheiden manier in hun dagelijks onderhoud voorzien. In de afgelopen jaren is er met het geld van het steunfonds geïnvesteerd in persoonlijke initiatieven, bijvoorbeeld het volgen van naailessen en daarna het opstarten van een naaiatelier.

Een voormalig studente Communicatie en IT, Esther, is in 2015 met een eigen bedrijfje gestart en heeft daarvoor een microkrediet ontvangen. In een afgelegen dorp ten noorden van Eldoret heeft ze een cybershop/cafe geopend. Mensen kunnen in haar kantoor e-mailen en gebruik maken van een computer of fotokopie maken. Deze studente heeft haar bachelorstudie gedaan met steun van Stichting Serving St. Paul's.


105 Golfplatenhuis voor een Afrikaanse familie

De stichting heeft bijgedragen aan de bouw van een golfplatenhuis voor een grote Afrikaanse familie. Ook werd enkele jaren daarvoor een golfplatenhuis gebouwd.


106, 107, 109 en 111 Beurs totale kosten middelbare school voor één kind in 2013, 2014, 2015 en 2016

Een gezin heeft gevraagd om een wezenlijke bijdrage voor de bekostiging van de middelbare schoolopleiding van het oudste kind (Peter). Peter woont intern op school. Dit laatste is in Kenia heel gebruikelijk.

We hopen Peter ook bij een vervolgstudie te blijven steunen. Zie project Project 230.


113 en 114 Bijdrage kosten middelbare school Geoffrey

Serving St. Paul's steunt vanaf laatste helft van 2016 en in 2017 Geoffrey, op de middelbare school. Foto rechts.

Streefbedrag: €250,- Dit project gaat verder in 2018 als Project 118.


116 Bijdrage voor professionele kookcursus voor jongere

Serving St. Paul's steunt eenmalig een jongere die een kookcursus volgt, hij wil kok worden.


201 Computers St. Paul's University

De toegang tot het internet is van groot belang voor Afrikaanse studenten. Op deze manier verkrijgen zij een grote hoeveelheid informatie, bijvoorbeeld over HIV/AIDS. Internet geeft ook goedkoop toegang tot e-journals, e.d. Voor studenten van alle studierichtingen is uitbreiding van het computerlab van groot belang. Daarom wilde Stichting Serving St. Paul's (Kenia) hieraan prioriteit geven.


202 en 203 Bijdrage voor een studiebeurs van een studente in 2011-2012 en 2012-2013

St. Paul's University stimuleert vrouwen om te studeren. Meisjes worden vaak achtergesteld en krijgen niet dezelfde kansen als jongens. De stichting heeft een jonge vrouw, Esther, gesponsord. Zij studeerde Bedrijfskunde en ICT, was zeer gemotiveerd en behaalde goede studieresultaten. Zij is afgestudeerd in mei 2013. In 2015 heeft zij met een microkrediet van Serving St. Paul's een cybershop/cafe geopend in een afgelegen dorp. Zie Project 115.

 


204 Bijdrage voor een studiebeurs RCEA student Theologie 2012-2013

De stichting steunde een student Theologie van de Reformed Church of East Africa. Hij heeft zijn studie afgerond en is werkzaam als predikant in de RCEA.


205 Ondersteuning studenten middels kleine bijdragen voor studiemateriaal, en dergelijke in 2011-2012

Voor een student werd onder meer een tweedehands laptop aangeschaft.


206, 215, 219, 220 en 222 Prijs voor de beste student NT op Graduationday in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017

Aanmoedigingsprijs die op Graduationday wordt uitgereikt aan de beste student in het vak Nieuwe Testament.
Ook in 2018 wordt dit op verzoek van St. Paul's University voortgezet als Project 231.


207 Gift docent St. Paul's University in 2014

In het eerste kwartaal van 2014 heeft een docent van St. Paul's University ons land bezocht. Hij heeft enkele gastcolleges aan de Theologische Universiteit in Kampen (TUK) gegeven en ook vele ontmoetingen gehad. Stichting Serving St. Paul's (Kenia) heeft bijgedragen aan de reiskosten van de betreffende docent.


208, 211 en 216 Bijdrage voor studiebeurs RCEA studente Theologie in 2013-2014 en 2014-2015 en eerste semester 2015-2016

Vanaf september 2013 steunde Serving St. Paul’s een Theologie studente uit de Reformed Church of East Africa. Inmiddels heeft zij haar Bachelor diploma gehaald en mag zij de RCEA dienen.


209 en 212 Bijdrage voor studiebeurs RCEA student Theologie in het tweede semester van 2013-2014 en 2014-2015

Vanaf januari 2014 steunde Serving St. Paul’s een student Theologie uit de Reformed Church of East Africa. Inmiddels is de studie afgerond en is de student predikant in de RCEA.


210 Bijdrage voor twee Masterstudenten Theologie in de 'third term’ van 2013-2014

Eénmalige support voor twee Theologie studenten in financiële nood.


213, 217 en 218 Bijdrage voor PhD student in 2014-2017

Een oud-student van SPU, nu parttime docent NT aan SPU en tevens pastor van een middelbare school voor meisjes, wordt financieel gesteund in verband met een promotiestudie in het vakgebied NT.

Vanaf collegejaar 2017-2018 wordt dit project voortgezet als Project 226.


214 Bijdrage voor het begeleiden van een ‘small business’

Een coach, Jane (oud-studente Business Administration, foto rechts), begeleidde en adviseerde twee jonge mensen bij het opzetten van een ‘small business’. De betrokkenen ontvingen een startbedrag (zie project 104). Voor het begeleiden ontving de coach een vergoeding.

 


221 en 223 Bijdrage studente Finance in 2015-2017

We steunden een studente Finance, die vanwege de zorg voor haar zieke moeder met financiële problemen kampt. Zij werd al een keer gesteund vanuit afgeronde projecten 103/108. Het project wordt in 2017-2018 voortgezet als Project 227.

Kleine bijdragen

kunnen een groot verschil maken!


224 Boeken voor RCEA predikanten

Van Elkanah Jamin, predikant van de RCEA, kwam in 2016 het verzoek om goede theologische boeken beschikbaar te stellen voor predikanten van de Reformed Church of East-Africa. Er bestaat grote behoefte aan verantwoorde boeken zoals bijvoorbeeld de bekende dogmatiek van Herman Bavinck (uiteraard in een Engelse vertaling). Boeken zijn kostbaar en verzending is lastig. Wordt voortgezet als project 228.

 


225 Structurele bijdrage levensonderhoud predikant RCEA

Een ons bekende predikant van de RCEA ontvangt vanaf 2016 een bijdrage in zijn levensonderhoud. De gemeenten die hij dient als predikant binnen de Reformed Church of East Africa zijn zo arm dat hij nauwelijks een inkomen heeft. We willen hem graag helpen, zodat hij zijn werk als predikant kan blijven doen. Het project gaat in 2017 door als Project 229.