Steun Serving St. Paul's

Doneer een gift

Veel mensen geven een bijdrage omdat de kleinschalige en rechtstreekse hulp van Stichting Serving St. Paul's hen aanspreekt. Naast individuele gevers hebben diverse diaconieën en bedrijven bijgedragen. Het is mogelijk een collecte af te staan aan de stichting. Steun de projecten van de stichting met een gift.

De belastingdienst heeft Stichting Serving St. Paul's (Kenia) voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder meer in dat alle giften fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

  • Maak een collecte of gift over naar IBAN: NL82 ABNA 0534 5438 71 t.n.v. Stichting Serving St. Paul's (Kenia) te Epe.

Hartelijk dank voor uw steun!