Enkele kenmerken van Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

  • Strategisch opereren door aan te sluiten bij een invloedrijke universiteit met uitgebreid netwerk

  • Nauwkeurig overleg met deskundigen ter plaatse

  • Relatief kleine investeringen met maximaal te verwachten effect

  • Vooral kleinschalige, diaconale projecten

  • Evenwicht tussen structurele en incidentele hulp

  • Al 25 jaar goede en rechtstreekse contacten met St. Paul's University in Kenia

  • Geen geld 'aan de strijkstok'

  • Bescheiden algemene kosten

  • Zoveel mogelijk terugkoppeling naar de sponsors

  • Verkoop van zo mogelijk fairtradeproducten ten behoeve van de projecten

 

Wij onderhouden al vanaf 1995 goede en rechtstreekse contacten met St. Paul's University in Kenia, voorheen St. Paul's Theological College.

Door middel van financiële steun helpen we arme gezinnen, zodat kinderen naar school kunnen. Ook dragen we bij aan studiebeurzen van studenten aan St. Paul's University. Op deze manier hebben onze bijdragen ook op de lange termijn betekenis. 

Stichting Serving St. Paul's ontvangt giften van meelevende mensen maar ook van betrokken diaconieën en sponsors.

Daarnaast verkoopt de stichting fairtrade Oost-Afrikaanse koffie.