Home » Wat wij doen

Door middel van financiële steun helpen we arme gezinnen, zodat kinderen naar school kunnen. Ook dragen we bij aan studiebeurzen van studenten aan St. Paul's University. Op deze manier hebben onze bijdragen ook op de lange termijn betekenis.

Serving St. Paul's ontvangt giften van meelevende mensen maar ook van betrokken diaconieën en sponsors.

Daarnaast verkoopt de stichting fairtrade Oost-Afrikaanse koffie en Keniaanse artikelen.

Het is mogelijk ons uit te nodigen voor een presentatie op uw vereniging.

Klik in het menu onder Wat wij doen en lees meer over onze projecten en activiteiten.