Diaconale hulp

De naam 'Serving St. Paul's' betekent 'dienstbaar zijn aan mensen die verbonden zijn aan St. Paul's University'. Vanuit het geloof in de Heere Jezus Christus willen we dienstbaar zijn aan mensen die dat nodig hebben.

De geboden hulp is soms incidenteel van karakter, zoals: voedsel, kleding en schoenen en huisvesting, bijdragen bij medische kosten, enzovoort. Serving St. Paul's wil graag investeren in opleidingen en cursussen om mensen op termijn (structureel) verder te helpen. Ook al zijn het telkens kleinschalige projecten, de financiële bijdragen hebben grote invloed (gehad) op de levens van de betreffende mensen. 

Enkele speerpunten van Serving St. Paul's

  • Bijdragen aan vergoedingen van medische kosten van studenten en anderen om de voortgang van hun studie te waarborgen
  • Bijdragen aan studiebeurzen, met name voor vrouwen
  • Hulp in de vorm van microkrediet of gift aan mensen die een 'small business' willen starten
  • Noodhulp aan arme mensen in de directe omgeving van St. Paul's University

Klik hier voor een overzicht van de actuele, lopende projecten. 

Projecten van de afgelopen jaren.

 

Een bijdrage is van harte welkom!