Vul in:

Instelling Vestigingsplaats
Serving St. Paul's Kenia Amersfoort

ANBI gegevens

Naam

Stichting Serving St. Paul's (Kenia) te Amersfoort (vestigingsplaats)

Statutaire zetel: Ridderkerk

 

RSIN of fiscaalnummer

850340925

KvK 52201457

 

Contactgegevens

Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

contact@serving-stpaus.nl

www.serving-stpauls.nl

 

Bankgegevens

NL82 ABNA 0534 5438 71 t.n.v. Stichting Serving St. Paul's (Kenia) te Epe

BIC: ABNANL2A

 

Bestuur

Het bestuur maakt gebruik van de expertise en het advies van verschillende mensen in het eigen netwerk. Vrijwilligers helpen het bestuur bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden. Neem contact op voor meer informatie.

 

Doelstelling volgens statuten

Ondersteunen van mensen die verbonden zijn aan St. Paul's University in Kenia door het ondersteunen van projecten ten behoeve van de universiteit, docenten, studenten en (vroegere) medewerkers alsmede omwonenden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken bijvoorbeeld door het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen, waaronder ook (gedeeltelijke) vergoedingen van medische kosten en aanvullingen van studiebeurzen met als doel de continuïteit van het studieproces van studenten aan de SPU te helpen waarborgen.

 

Strategie

De stichting investeert relatief kleine bedragen in specifieke projecten met de verwachting van een hoog en structureel effect. Ook worden verzoeken om noodhulp overwogen.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

 

Verantwoording

Balansen en Resultatenrekeningen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2022