Home » Steun ons! » ANBI gegevens

Vul in:

Instelling Vestigingsplaats
Serving St. Paul's Kenia Epe

ANBI gegevens

Naam

Stichting Serving St. Paul's (Kenia) te Epe (vestigingsplaats)

Statutaire zetel: Ridderkerk

 

RSIN of fiscaalnummer

850340925

KvK 52201457

 

Contactgegevens

Postadres: Stichting Serving St. Paul's (Kenia)

p/a mw. G.H. van Spanje

Populierenlaan 4

8162 CV Epe

www.serving-stpauls.nl

 

Bankgegevens

NL82 ABNA 0534 5438 71 t.n.v. Stichting Serving St. Paul's (Kenia) te Epe

BIC: ABNANL2A

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: G.H. van Spanje-Veenendaal

Secretaris: T.E. van Spanje

Penningmeester: J.B. van Spanje

Het bestuur maakt gebruik van de expertise en het advies van verschillende mensen in het eigen netwerk. Vrijwilligers helpen het bestuur bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden.

 

Doelstelling volgens statuten

Ondersteunen van mensen die verbonden zijn aan St. Paul's University in Kenia door het ondersteunen van projecten ten behoeve van de universiteit, docenten, studenten en (vroegere) medewerkers alsmede omwonenden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken bijvoorbeeld door het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen, waaronder ook (gedeeltelijke) vergoedingen van medische kosten en aanvullingen van studiebeurzen met als doel de continuïteit van het studieproces van studenten aan de SPU te helpen waarborgen.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De relatief kleine stichting wil fondsen werven om daarmee mensen in armoede, gerelateerd aan St. Paul's University in Kenia (SPU), financieel te ondersteunen. Dit gebeurt door hier aandacht voor te vragen vooral in de kerkelijke achterban, zoals kerkelijke verenigingen. De stichting wil op deze manier giften ontvangen die in overleg met leidinggevenden van SPU in Kenia worden besteed. Met de leidinggevenden wordt contact onderhouden vooral via e-mail. Met donateurs in Nederland wordt contact onderhouden door middel van nieuwsbrieven, de website, social media en per email. Van 2011 t/m 2013 werd bijgedragen aan de uitbreiding van een computerlab aan SPU. In 2017 wil de stichting zich vooral richten op het investeren in onderwijs door het ondersteunen van (Theologie) studenten, predikanten en enkele gezinnen (scholing kinderen) tijdens hun studie en/of in hun moeilijke levensomstandigheden, bijvoorbeeld bij medische kosten of levensonderhoud.

 

Strategie

De stichting investeert relatief kleine bedragen in specifieke projecten met de verwachting van een hoog en structureel effect. Ook worden verzoeken om noodhulp overwogen.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Per jaar worden enkele presentaties in kerkelijke verenigingen verzorgd met beeld en geluid. Ook worden nieuwsbrieven verstuurd naar de donateurs met daarin actuele informatie over de gesteunde projecten in Kenia. Een website wordt geactualiseerd met informatie over de stichting en de projecten. In de webshop worden (Keniaanse, fairtrade) artikelen aangeboden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de projecten van de stichting.

 

Financiële verantwoording

Klik hier om het volledige jaarverslag met de jaarrekening op te vragen.