Home » Wat wij doen » Diaconale hulp » Actuele projecten » Project 238 Steun predikant RCEA

Project 238

Structurele bijdrage levensonderhoud predikant RCEA in 2019

Een ons bekende predikant van de RCEA ontvangt een bijdrage in zijn levensonderhoud. De gemeenten die hij dient als predikant binnen de Reformed Church of East Africa zijn zo arm dat hij nauwelijks een inkomen heeft. We willen hem graag helpen, zodat hij zijn werk als predikant kan blijven doen.

Foto: kinderen van de plaatselijke school. Vervolg van project 229 en 232.