Home » Wat wij doen » Diaconale hulp » Actuele projecten » Project 101 Noodfonds

Project 101

Noodfonds in Kenia voor hulp bij  onvoorziene (medische) kosten van o.a. studenten


Het oorspronkelijke steunfonds, dat later werd ondergebracht in de Stichting Serving St. Paul's (Kenia), was vooral bedoeld om studenten te ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer zij medische kosten niet konden betalen. De bedoeling van dit fonds was om de continuïteit van de studie te helpen waarborgen. Ook nu is een bepaald bedrag in Kenia direct beschikbaar voor onvoorziene situaties (project 101). Bijvoorbeeld bij ziekte waarbij kosten voor medicijnen een probleem kunnen opleveren. Dit 'potje' wordt telkens weer aangevuld. Voor minder acute situaties, zie project 110.

Streefbedrag: ca. €2500,-

Inmiddels is 80% van het streefbedrag ontvangen en overgemaakt naar SPU. Een gedeelte hiervan is nog niet besteed, maar ter plaatse beschikbaar voor noodgevallen.