Heruitgave cd Klaas Jan Mulder

Op initiatief van Stichting Serving St. Paul's (Kenia) heeft STH Records in Barendrecht een oude cd van Klaas Jan Mulder (1930-2008) opnieuw uitgegeven. De netto-opbrengst van de cd’s die Serving St. Paul's verkoopt, komt geheel ten goede aan de stichting.

U kunt de cd bestellen onderaan deze pagina. De verkoopprijs is € 12,90 (excl. verpakkings- en verzendkosten).

Wij zijn STH Records dankbaar voor hun medewerking. Bovendien kunnen we op deze manier ook nog extra genieten van het prachtige orgelspel van Klaas Jan Mulder en indrukwekkende gemeentezang.

 

Met hartelijke dank aan Ageeth Zaanen voor het beschikbaar stellen van bovenstaande foto (Klaas Jan Mulder aan de speeltafel van het orgel in de Laurenskerk te Rotterdam).

Op deze foto zit copyright.

Klaas Jan Mulder bespeelt het Van Dam orgel in de Immanuëlkerk van de Gereformeerde Gemeente in Wageningen

1. Psalm 108 vers 1 (samenzang)

2. Prière et Berceuse

3. Preludium en Fuga in D-majeur

4. Voorspel met aansluitend samenzang over Psalm 25 vers 2 en 6

5. Allegro de Concert (de koekoek en de nachtegaal)

6. Koraalbewerking met aansluitend samenzang over Psalm 93 vers 1 en 4

7. In Paradisum

8. Introductie en Passacaglia in d-moll

9. Psalm 122 vers 1 en 3 (samenzang)

10. Sonate no. 2 in c-moll (op. 65)

     - Grave

     - Adagio

     - Allegro maestoso e vivace

     - Allegro moderato (Fuga)

11. Fantasie met aansluitend samenzang over Psalm 42 vers 3 en 5

traditioneel

A. Guilmant

Th. Dubois

K.J. Mulder

G.F. Händel

K.J. Mulder

Th. Dubois

M. Reger

traditioneel

F. Mendelssohn-Bartholdy

 

 

 

 

K.J. Mulder


Bestel hier uw cd