Home » Shop » Heruitgave cd Klaas Jan Mulder

Heruitgave cd Klaas Jan Mulder

Op initiatief van Stichting Serving St. Paul's (Kenia) gaat STH Records in Barendrecht een oude cd van Klaas Jan Mulder (1930-2008) opnieuw uitgeven. De netto-opbrengst van de cd’s die Serving St. Paul's verkoopt, zal geheel ten goede komen aan de stichting. Voor een bepaalde periode (tot 1 september 2018) heeft STH Records aan Serving St. Paul's het alleenrecht op verkoop verleend.

Indien u wilt, dan kunt u de cd nu al reserveren door onderstaand formulier in te vullen. Waarschijnlijk is de verkoopprijs € 12,90 (excl. verzendkosten en onder voorbehoud). Verwachte verschijning: mei 2018. Na verschijning van de cd ontvangt u van ons bericht met een verzoek om de cd vooraf te betalen.

Wij zijn STH Records dankbaar voor hun medewerking. Bovendien kunnen we op deze manier ook nog extra genieten van het prachtige orgelspel van Klaas Jan Mulder en indrukwekkende gemeentezang.

 

Met hartelijke dank aan Ageeth Zaanen voor het beschikbaar stellen van bovenstaande foto (Klaas Jan Mulder aan de speeltafel van het orgel in de Laurenskerk te Rotterdam).

Op deze foto zit copyright.

Klaas Jan Mulder bespeelt het Van Dam orgel in de Immanuëlkerk van de Gereformeerde Gemeente in Wageningen

1. Psalm 108 vers 1 (samenzang)

2. Prière et Berceuse

3. Preludium en Fuga in D-majeur

4. Voorspel met aansluitend samenzang over Psalm 25 vers 2 en 6

5. Allegro de Concert (de koekoek en de nachtegaal)

6. Koraalbewerking met aansluitend samenzang over Psalm 93 vers 1 en 4

7. In Paradisum

8. Introductie en Passacaglia in d-moll

9. Psalm 122 vers 1 en 3 (samenzang)

10. Sonate no. 2 in c-moll (op. 65)

     - Grave

     - Adagio

     - Allegro maestoso e vivace

     - Allegro moderato (Fuga)

11. Fantasie met aansluitend samenzang over Psalm 42 vers 3 en 5

traditioneel

A. Guilmant

Th. Dubois

K.J. Mulder

G.F. Händel

K.J. Mulder

Th. Dubois

M. Reger

traditioneel

F. Mendelssohn-Bartholdy

 

 

 

 

K.J. Mulder


Reserveer hier uw cd