Home » Geschiedenis

Hoe het begon 1996-2000

In 1996 werd familie Van Spanje vanuit Ridderkerk-Slikkerveer uitgezonden naar Kenia. Dr. T.E. van Spanje werd als docent nieuwtestamentische vakken verbonden aan het St. Paul's United Theological College in Limuru nabij Nairobi (1996-2000). Tijdens deze periode bleek dat studenten nogal eens werden geconfronteerd met financiële problemen, bijvoorbeeld door ziekte. Om voor deze kosten geld bijeen te brengen, moesten studenten soms een bijbaantje zoeken. Gevolg was dat zij zich niet meer volledig op de studie konden richten en tijdens colleges afwezig waren. Dit was uiteraard zeer frustrerend voor de betreffende studenten. Het idee werd toen al geboren om iets voor deze studenten te kunnen betekenen.

 

Het steunfonds vanaf ca. 2002

Na terugkeer in Nederland ontving familie Van Spanje geregeld verzoeken om hulp voor studenten. Meestal werden deze verzoeken gedaan via een oud-collega wiens vrouw als arts aan de kliniek in Limuru was verbonden. Familie Van Spanje startte in Nederland met een bescheiden steunfonds om deze studenten te helpen. Na verloop van tijd kon iedereen die op de een of andere manier aan het St. Paul's United Theological College was verbonden een beroep doen op dit fonds. Er bleken veel vrienden, kennissen en Nederlandse kerkelijke gemeenten te zijn die wilden meehelpen om aan deze hulpvragen tegemoet te komen. Een diaconie was bereid om deze activiteiten te ondersteunen, de giften te ontvangen en te beheren, en deze giften over te maken naar Kenia. De eerste jaren werd geld overgemaakt naar een Engelse oud-collega die het ter plaatse verdeelde. Verzoeken om hulp en toezeggingen werden gedaan door middel van e-mail, zodat er snel hulp kon worden geboden. Een dergelijke snelle toezegging was zelfs een keer van levensbelang toen een studente een spoedoperatie moest ondergaan. In Kenia moet men namelijk eerst betalen voordat men medische hulp ontvangt!

 

Het steunfonds wordt een stichting

De laatste jaren worden de giften meestal twee keer per jaar naar St. Paul's University overgemaakt. De boekhouder van St. Paul's University beheert dit geld. Met hem zijn in de zomer van 2010 nieuwe afspraken gemaakt. De administratie, (oud-)collega's van St. Paul's University en andere bekenden versturen meestal per e-mail verzoeken om hulp. Zowel in Nederland als op St. Paul's University wordt nauwkeurig overwogen aan wie een bijdrage wordt gegeven. Ook wordt ter plaatse zoveel mogelijk gecontroleerd of deze bijdrage goed wordt besteed. Na een aantal jaren van ondersteuning en beheer door een diaconie is het steunfonds vanaf 2011 ondergebracht in de Stichting Serving St. Paul's (Kenia) te Ridderkerk (statutaire zetel).

 

Een bijzondere doelgroep

Diverse studenten van de RCEA (Reformed Church of East Africa) werden geholpen met giften uit het steunfonds. Door aanvullingen op hun studiebeurs konden deze theologiestudenten samen met hun gezin bij elkaar wonen op het terrein van het St. Paul's United Theological College. Op deze manier kregen ook hun vrouwen gelegenheid om deel te nemen aan het programma voor aanstaande predikantsvrouwen.

 

Diaconale Projecten

In de afgelopen jaren is de achterban van Serving St. Paul's gegroeid. Ook is het aantal kleinschalige diaconale projecten rondom St. Paul's University in Kenia toegenomen. Alle diaconale projecten worden gecoördineerd door Gerdien van Spanje.

 

Academische contacten

In 2007 heeft het St. Paul's United Theological College de universitaire status verkregen en heet voortaan St. Paul's University.

 

Al 25 jaar goede, rechtstreekse contacten met St. Paul's University