Home » Wat wij doen » Project 235 Vervolgopleiding jongere

Project 235

Contributie studiebeurs

Nadat we Peter hebben gesponsord gedurende zijn hele middelbareschooltijd, steunen we hem nu ook bij een vervolgstudie.